wolne miejsca w zlobku

Kolonie w Zakopanem z dofinansowaniem z KRUS

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

  Odpłatność uczestników:
- dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł

- pozostałe dzieci – 1950,00 zł

 Turnus: Dom Wypoczynkowy "Małgorzata" ul. Rybkówka 9, 34-500 Zakopane w terminie 12 - 20.07.2024

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 501 009 744

kolonie w zakopanem, ulotka

Strony w dziale: