wolne miejsca w zlobku

Biblioteki

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Podwilczu

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pomianowie

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie

Rys historyczny i dzień dzisiejszy Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie rozpoczęła działalność jako Filia Biblioteki Publicznej Gminy Białogard mającej siedzibę w Podwilczu. Filię w Stanominie - utworzono 01.08.1982 roku z inicjatywy: Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie - Pana Zenona Jońca, Naczelnika Gminy Białogard - Pana Stanisława Majewskiego, Dyrektora Kombinatu PGR w Stanominie - Pana Adama Sudolskiego, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białogardzie - Pani Jadwigi Piątkowskiej i instruktora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białogardzie - Pana Edwarda Wesołowskiego. Filia otrzymała lokal o powierzchni 60 m2, w budynku Domu Kultury w Stanominie, meble do Biblioteki zakupiła Gmina Białogard, liczący 4700 woluminów księgozbiór skompletowała Biblioteka Publiczna w Białogardzie. Pierwszych czytelników Biblioteka przyjęła 22.09.1982 r.

Po reformie samorządowej w 1990 r. Filia w Stanominie została przekształcona w Bibliotekę Publiczną Gminy Białogard. Biblioteka mieściła się w lokalu o pow. 120 m2, gdzie utworzono czytelnię spełniającą warunki do pracy z czytelnikiem. 29 grudnia 2003 r. Rada Gminy Białogard podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie. Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie podlegają 3 Filie: w Podwilczu, w Pomianowie i w Rogowie

1 września 1982 r. funkcję Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie objęła Pani Barbara Kacprowska, powołana w dniu 1 stycznia 2004 roku na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie.

   Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków budżetu Gminy Białogard. Zakup księgozbioru wspierany jest środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka otrzymała książki w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - "Jedna firma - jedna książka". Księgozbiór uzupełniają dary czytelników. Dotarcie do poszukiwanych tytułów umożliwiają czytelnikom tzw. wypożyczenia międzybiblioteczne. Od stycznia 2005 roku czytelnicy mają dostęp do internetu - dzięki komputerom otrzymanym w ramach programu – „IKONKA”.

W Bibliotekach odbywają się wieczory bajek połączone z zajęciami plastycznymi i balami przebierańców, wieczory poezji, wystawy okolicznościowe, przeglądy książek, zabawy andrzejkowe, walentynkowe, Dzień Dziecka i inne. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Stanominie organizowane są "Jasełka", kolacje wigilijne i śniadania wielkanocne połączone z występami przypominającymi tradycje świąteczne. Organizowane przez Bibliotekę w Kościele, w Stanominie Zaduszki poetyckie i inne przedstawienia cieszą się dużą popularnością. Mieszkańcy Stanomina, a w szczególności dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w przygotowywaniu różnych uroczystości.

Biblioteka jest współorganizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne", jest miejscem gdzie odbywają się szkolenia, wspólnie z Urzędem Gminy Białogard i Szkołą Podstawową w Stanominie przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu dla mieszkańców Gminy Białogard. Biblioteka współpracuje ze szkołami gminnymi, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Sołectwami Gminy Białogard, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Białogard "Liderka", LZS i LOK.

Dzięki Współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i udziałowi w Programie e-vita wieś @ktywna, Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie i Filia w Rogowie za napisanie programów dla Towarzystwa Miłośników Parsęty i Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Białogard "Liderka" otrzymały środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego.

Opracowano na podstawie informacji Pani Barbary Kacprowskiej

Rys historyczny Biblioteki w Podwilczu

2 stycznia 1963 r. rozpoczęła działalność Gromadzka Biblioteka Publiczna w Podwilczu. Bibliotekę utworzono na bazie istniejącego wcześniej punktu bibliotecznego, zlokalizowanego w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, podlegającego Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Łęcznie. Powstanie Biblioteki było zasługą trzech osób: Pana Ryszarda Wiśniewskiego – Kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białogardzie, Pani Zofi Tatur – Sekretarza Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podwilczu i Pana Adama Jaumin – Przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podwilczu.

Sprzęt biblioteczny i księgozbiór zakupiono z funduszy Prezydium GRN. Początkowo Biblioteka była zlokalizowana w malutkim pokoiku, o powierzchni 16 m2. Funkcję kierownika i jedynego pracownika objął Pan Kazimierz Tatur. Równocześnie utworzono sieć punktów bibliotecznych w miejscowościach: Laski, Rarwino, Rychowo, Rychówko, Sidłowo, Sieńce, Stanomino i Zagórze.

W dniu 31 grudnia 1963 r. Biblioteka dysponowała księgozbiorem liczącym 2004 woluminów. W ciągu roku korzystało z niego 593 czytelników. Łącznie wypożyczono 8777 książek. Liczba czytelników i ilość wypożyczeń rosła, w 1965 r. osiągnęła 660 czytelników i 9340 wypożyczeń. W 1966 r. odnotowano spadek czytelnictwa, w znacznym stopniu spowodowany zamknięciem Domu Dziecka w Podwilczu. Mimo tego księgozbiór biblioteki powiększał się. W tym roku nastąpiła zmiana bibliotekarza, został nim Pan Stanisława Torba. W sierpniu 1968 r. pracę w Bibliotece rozpoczęła Pani Maria Skrzesińska, a w listopadzie tego roku Pani Janina Sikorska. Bibliotekę przeniesiono do większego pomieszczenia, gdzie powstała czytelnia. We wrześniu 1970 r. w Bibliotece została zatrudniona Pani Teresa Janiszewska.

1 stycznia 1973 r. w związku z reformą administracji Gromada Podwilcze (z wyjątkiem Sidłowa) została włączona do Gminy Białogard. Biblioteka przyjęła nazwę „Biblioteka Publiczna Gminy Białogard z siedzibą w Podwilczu”. Nastąpiła zmiana sieci punktów bibliotecznych – Sidłowo weszło w skład bibliotek Powiatu Świdwin, a Biblioteka przejęła punkty biblioteczne w Kamasowie, Łęcznie i w Nasutowie. Biblioteka otrzymała dwa dodatkowe pomieszczenia po byłych pomieszczeniach Gminnej Rady Narodowej, co umożliwiło otwarcie czytelni. Wyposażenie czytelni zakupiła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna i Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Zakupiono m.in. regały, stoliki, krzesła, radio z adapterem i magnetofon. Uroczyste otwarcie czytelni nastąpiło w czasie Dni Oświaty Książki i Prasy w 1973 roku. Powstanie czytelni umożliwiło prowadzenie stałych form pracy z czytelnikiem, do których należą: przeglądy i wystawy książek, wieczory bajek dla dzieci, lekcje biblioteczne, zabawy z książką, konkursy. Odbywały się spotkania z pisarzami, w których chętnie uczestniczyli mieszkańcy wsi. Z roku na rok wzrastała liczba czytelników i wypożyczeń. W 1976 r. księgozbiór liczył ponad 8000 wolumenów. Kryzys lat osiemdziesiątych kryzys dotknął także biblioteki, drastycznie zmalała liczba czasopism i nowości.

W styczniu 1985 r. podjęto decyzję o kapitalnym remoncie budynku mieszczącego Bibliotekę. Na czas remontu Bibliotekę przeniesiono do lokalu zastępczego.

W latach 1985 - 1989 zasoby biblioteczne powiększyły książki zakupione z środków finansowych pozostających w dyspozycji Samorządu Mieszkańców Wsi Podwilcze.

W maju 1990 r. Biblioteka powróciła do stałej siedziby, powiększonej o dodatkowe pomieszczenia. Zakupiono nowe regały, stoliki i krzesła. W 1992 r. zakupiono telewizor, odtwarzacz video, nowe radio. Powstała wypożyczalnia kaset video, z której korzystali mieszkańcy Podwilcza i okolicznych wsi. W 2004 r. wykonano kapitalny remont pomieszczeń bibliotecznych. Wymieniono okna, wycyklinowano podłogę, położono kafelki.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 20000 woluminów. Biblioteka jest jedynym miejscem gdzie mogą się spotkać Mieszkańcy Podwilcza, gdzie odbywają się uroczystości i zebrania wiejskie. Obecnie Bibliotekę prowadzi Pani Agnieszka Dziubińska.

Historia Biblioteki w Pomianowie

Biblioteka w Pomianowie została otwarta 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie Gminy Pomianowo, mieszczącej się ówcześnie w pierwszym budynku po lewej stronie, przy drodze Białogard – Żeleźno. W 1958 r Bibliotekę przeniesiono do jednopokojowego lokalu znajdującego się w budynku stanowiącym prywatną własność Pana Sikorskiego. W 1965 r. Biblioteka powiększyła się o drugie pomieszczenie, co umożliwiło uruchomienie czytelni. Stanowiący pierwsze wyposażenie komplet książek Biblioteka otrzymała z Ministerstwa Oświaty wraz z katalogiem. Do 1958 r. Biblioteka otrzymywała książki bezpośrednio z Warszawy, w latach następnych z księgozbiór był uzupełniany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Białogardzie. 31.12.1976 r. księgozbiór liczył 9.377 woluminów. Po likwidacji Gminy w Pomianowie Biblioteka stała się Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Białogardzie z siedzibą w Podwilczu. Biblioteka obsługiwała punkty biblioteczne, które mieściły się w Białogórzynie, Buczku, Dargikowie, Klępinie, Zaspach Małych, Żeleźnie i w Żytelkowie. W latach 1991 – 1995 w Bibliotece działała wypożyczalnia kaset wideo. W latach 1997 – 1999 Biblioteka mieściła się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pomianowie. W 1999 r. została przeniesiona do Gimnazjum w Pomianowie. Od 2006 r. siedziba Biblioteki mieści się wyremontowanym i rozbudowanym budynku Centrum Informacji Publicznej wyposażonym w komputery ze stałym dostępem do internetu. Od 1949 roku w Bibliotece pracowały niżej wymienione Panie:

 1. Danuta Masierak - 1949 – 1951,
 2. Jadwiga Masierak - 1951 – 1953,
 3. Alfreda Majewska - Markowska - 1953 – 1962 ( w latach 1958 – 1962 – ½ etatu),
 4. Teresa Skrybant - 1958 - 1962,
 5. Alina Grzelak - 1962 – 1965,
 6. Józefa Kwiatkowska - 1965 – 1966,
 7. Maria Kozłowicz - Urbańska - 1966 - 1971,
 8. Irena Smardz - Błaszczyk - 1971 - 1975,
 9. Maria Dyk - 1975 - 1980,
 10. Regina Piekarz - 1980 - 1983,
 11. Helena Klucha - 1983 -2006,
 12. Ewa Juszczyk - 2006 i nadal,
 13. Dorota Oszkiel - 2008 - 2013 r.
 14. Jolanta Langner - 2013 i nadal.

Opracowano na podstawie informacji Pani Heleny Kluchy

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie

Biblioteka w Rogowie rozpoczęła działalność 16 stycznia 1949 r. Zajmowała wówczas jedno pomieszczenie w budynku dawnej szkoły. Pierwszym pracownikiem Biblioteki był Pan Ludwik Kożurno. Według stanu na dzień 31 grudnia 1949 r. księgozbiór liczył 477 tomów.

W 1951 r. pracę w Bibliotece rozpoczęła Pani Helena Kępka.

W 1956 r. Biblioteka otrzymała nowy lokal w tym samym budynku, były to dwa obszerne pokoje. W 1960 r. nastąpiły ważne zmiany - Gromadzka Rada Narodowa w Rogowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Białogardzie zakupiły sprzęt biblioteczny, dzięki któremu możliwe było uruchomienie czytelni. W tym czasie Biblioteka obsługiwała czytelników z rozległego terenu, obejmującego miejscowości: Goryszewo (obecne Gruszewo), Rościno, Tychówko i Żelimucha, gdzie znajdowały się punkty biblioteczne.

W 1976 r. Biblioteka została przeniesiona do składającego się z czterech pomieszczeń lokalu, znajdującego się w budynku po zlikwidowanym Urzędzie Gminy w Rogowie. W 1996 roku na emeryturą odeszła Pani Helena Kępka, która pracowała w Bibliotece 45 lat. Pracę w Bibliotece rozpoczęła Pani Joanna Czupreta, która prowadziła Bibliotekę do września 2007 r.

W październiku 1998 r. Bibliotekę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie.

W 2005 roku Biblioteka otrzymała z Programu „Ikonka” trzy komputery, z dostępem do internetu.

Bibliotekę prowadzi Pani Monika Szafran

Opracowano na podstawie informacji zebranych przez Panią Joannę Czupreta

 

Od czasu otwarcia pierwszej biblioteki, tj. od 1949 r. losy bibliotek na terenie obecnej Gminy Białogard przedstawiały się raz lepiej, raz gorzej, jednak dzięki pomocy i życzliwości czytelników, grupie przyjaciół i władzom samorządowym Biblioteki istnieją i prowadzą działalność na miarę możliwości finansowych.

O tym, że Biblioteki są potrzebne naszej wiejskiej społeczności nie trzeba nikogo przekonywać. Obok swoich podstawowych funkcji spełniają one bowiem wiele innych ról,są miejscem spotkań, zebrań, pełnią rolę świetlic wiejskich.

Strony w dziale: