wolne miejsca w zlobku

Konsultacje w sprawie projektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Do 14 grudnia 2023 r. trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe - między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.
Niestety w proponowanych w projekcie zmianach widać wyraźny wpływ lobby przeciwników używania drewna jako paliwa. Tego samego lobby, które w Polsce w powiązaniu z alarmami smogowymi odpowiada za liczne zakazy i ograniczenia eksploatacji kominków na drewno wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.
Jak wiemy drewno jest najtańszym, lokalnym i najłatwiej dostępnym źródłem energii a jednocześnie paliwem odnawialnym. Drewno zastępuje importowane paliwa co prowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie przy pracy w lasach, pozyskiwaniu i przetwórstwie drewna. Pracownicy zatrudnieni w regionie wydają zarobione pieniądze w regionie. Import paliw powoduję odpływ pieniędzy z regionu.
Urządzenia na drewno są niezastąpione w sytuacjach kryzysowych lub w braku dostępu do innych źródeł energii.

Więcej informacji o tych konsultacjach znajdziecie Państwo na stronach:
https://takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-prze

 

Strony w dziale: