wolne miejsca w zlobku

Kontakt

URZĄD GMINY BIAŁOGARD

78-200 Białogard
ul. Wileńska 8
Tel. 94 312 44 01
Fax. 94 312 78 44

adres e-mail : sekretariat@gmina-bialogard.pl

strona www: http://www.gmina-bialogard.pl

BIP: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

NIP GMINY: 672-19-51-177

REGON GMINY: 330920469

NIP URZĘDU GMINY: 672-11-76-212

REGON URZĘDU GMINY: 000532062

Wszelkie zobowiązania należy regulować poprzez rachunek indywidualny wskazany w decyzji określającej rodzaj płatności oraz kwotę
Należności z tytułu podatków należy wpłacać na rachunek: Bank Spółdzielczy O/ Białogard

35 8562 0007 0000 0677 2000 0030

W innych przypadkach na rachunek: Bank Spółdzielczy O/ Białogard
 
02 8562 0007 0000 0677 2000 0430  

adres skrytki EPUAP

/gmina-bialogard/skrytka

 

URZĄD GMINY :

Wójt Gminy/Sekretariat

tel. 94 312 44 01

 

Sekretarz Gminy

tel. 94 312 06 94

 

Skarbnik Gminy

tel. 94 312 04 53

 

Sekretariat

tel. 94 312 44 01

 

Inwestycje, zamówienia publiczne

tel. 94 312 11 62

 

Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami

tel. 94 312 44 03

 

Obsługa Rady Gminy, oświata, kultura, kultura fizyczna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność gospodarcza

tel. 94 312 04 54

 

Drogi, cmentarze, transport

tel. 94 312 79 71

 

Lokale mieszkalne

tel. 94 311 02 05

 

Ochrona środowiska , rolnictwo

tel. 600 047 042

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

tel. 94 311 01 93

 

Płace

tel. 94 311 02 46

 

Księgowość budżetowa

tel. 94 311 01 92
tel. 94 312 44 04

 

Podatki - opłaty

tel. 94 311 01 97
tel. 94 311 02 36

 

Podatki – windykacja

tel. 94 311 02 03

 

Dowody osobiste, kadry

tel. 94 312 04 63

 

Ewidencja ludności, archiwum

tel. 94 312 44 02

 

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, OSP

tel. 94 312 04 64

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

tel. 94 311 01 95

 

Sekretariat

tel. 94 312 78 28

Dodatki mieszkaniowe

tel. 94 312 78 28

Świadczenia rodzinne

tel. 94 311 25 36

Szkoły:

Szkoła Podstawowa w Pomianowie

tel. 94 312 23 99

Szkoła Podstawowa w Rogowie

tel. 94 312 00 15

Szkoła Podstawowa w Stanominie

tel. 94 311 21 95

Żłobek Gminny w Kościernicy

tel. 720 820 940

Biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie

tel. 94 311 22 97

Filia w Podwilczu

tel. 94 311 22 25

Filia w Pomianowie

tel. 94 311 13 94

Filia w Rogowie

tel. 94 312 97 94


Ważne adresy podręczne

Służby ratunkowe

 

Pogotowie Ratunkowe

ul. Szpitalna 7

78 –200 Białogard

tel. 999

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Staromiejska 35

78 – 200 Białogard

tel. 997

Dyżurny –  tel. 094 31 58 511;  04 31 58 512

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Szosa Połczyńska 1

78 – 200 Białogard

tel. 998

centrala – tel. 094 312 03 20

www.kppspbialogard.pl

Pogotowie Energetyczne

ul. Kołobrzeska 32

78 – 200 Białogard

tel. 991

Pogotowie Gazowe

tel. 094 312 62 26

tel. 094 311 28 13

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne

ul. Ustronie Miejskie 1

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 20 95

Urzędy

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

ul. Chrobrego 4

70 – 500 Szczecin

tel. Informacja Ogólna - 091 430 35 00; 091 430 30 11

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34

75 – 626 Koszalin

tel. Dyr. - Sekretariat 094 342 82 03

 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie

ul. Plac Wolności 16-17

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 09 01

fax 094 312 09 11

www.powiat-bialogard.pl

 

Urząd Miasta Białogard

ul. 1 Maja 18

78 – 200 Białogard

tel. Sekretariat - 094 312 23 10

www.bialogard.info

 

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 4 -5

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 20 85

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plac Wolności 1

78 – 200 Białogard

tel. 094 311 00 87

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Świdwińska 21

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 44 44

www.pupbialogard.pl

 

Urząd Skarbowy

ul. Mickiewicza 3

78 – 200 Białogard

tel. Centrala – 094 312 32 27

 

Pozostałe urzędy

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Szczecinie

Filia w Koszalinie. Przedstawicielstwo w Białogardzie

Plac Wolności 16/17

78 – 200 Białogard

tel. 09 312 91 00

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa

Biuro Powiatowe

ul. Kr. Jadwigi 9

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 77 27

 

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Szpitalna 1

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 04 27

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

ul. Przechodnia 2

78 – 200 Białogard

tel. 94 312 20 55

 

Urząd  Pocztowy 1

ul. Wojska Polskiego 87/88

78 –200 Białogard

tel. 094 312 21 13

 

Prokuratura Rejonowa

ul. Sikorskiego 30

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 40 99

 

Sąd Rejonowy

ul. Lipowa 1

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 01 00

 

Służba Zdrowia

 

„Eskulap” NZOZ Niechciał Anna

ul. Mickiewicza 3

78 – 200 Białogard

tel. Rejestracja  094 312 88 70

 

NZOZ”FOLK-MED” S.C.

ul. 1 Maja   23

78 –200 Białogard

tel. Rejestracja – 094312 26 05

 

Szpital Powiatowy

ul. Szpitalna 7

78 – 200 Białogard

tel. 94 312 02 66

tel. Dział Pomocy Doraźnej – 94 312 02 33

 

Pozostałe

 

Dworzec PKP

ul. Borzymowskiego 1

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 32 21

 

„Energa” Koncern Energetyczny S.A.

Oddział w Koszalinie. Rejon Energetyczny

Białogard ul. Kołobrzeska 32

tel. Sekretariat - 94 312 18 00

tel. Rejon Obsługi Klienta – 94 312 17 17

 

Nadleśnictwo  Białogard

ul. Koszalińska  3

78 – 200 Białogard

tel. 94 312 11 12

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

ul. Ustronie Miejskie 1

78 – 200 Białogard

tel. Dział Obsługi Klienta  94   312 33 16

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

ul. Kr. Jadwigi 28

78 – 200 Białogard

tel. 94 31186 88

www.sisg.pl

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Terenowy Zespół Doradców

ul. Kisielice Duże 28

78 – 200 Białogard

tel. 094 312 04 10

Strony w dziale: