wolne miejsca w zlobku

Prezentacja Gminy

Mapa Gminy Białogard

Wiejska Gmina Białogard położona jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, przy ważnych szlakach komunikacyjnych: drodze krajowej relacji Szczecin - Gdańsk, drodze wojewódzkiej Kołobrzeg - Wałcz i szlakach kolejowych Gdańsk - Szczecin i Poznań - Kołobrzeg.

Obszar Gminy otacza tereny miasta powiatowego Białogard, ważnego węzła komunikacji drogowej i kolejowej, największego w regionie ośrodka administracyjno - usługowego i przemysłowego. Od strony północnej Gmina graniczy z Gminami: Karlino i Biesiekierz, od strony wschod­niej z Gminą Świeszyno, od południa z Gminami: Tychowo, Połczyn Zdrój i Rąbino, zaś od zachodu z Gminą Sławoborze.

Powierzchnia gminy wynosi 328 km2 .

Na terenie Gminy mieszka 8060 osób. Sieć osadnicza liczy 53 miejscowości: 36 wsi (33 to wsie sołeckie) i 17 osad. Tylko jedna miejscowość w Gminie należy do dużych: Stanomino liczące ponad 700 mieszkańców; z pozostałych
14 wsi liczy od 4 - 50 mieszkańców
9 wsi liczy od 50 - 100 mieszkańców
16 wsi liczy od 100 - 200 mieszkańców
7 wsi liczy od 200 - 300 mieszkańców
6 wsi liczy od 300 - 400 mieszkańców