wolne miejsca w zlobku

INFORMACJA O ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU

Informacje o Urzędzie Gminy Białogard w języku łatwym do czytania
(ETR - Easy To Read).

 

 

etr
Siedziba Urzędu jest przy ulicy Wileńskiej 8 w Białogardzie.

Budynek Urzędu Gminy w Białogardzie
Urzędem kieruje Wójt Gminy Jacek Smoliński.

Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński


W pracy pomagają mu Sekretarz Gminy i inni zatrudnieni urzędnicy.
Urząd Gminy Białogard zajmuje się:
 budżetem gminy,
 podatkami i opłatami lokalnymi,
 meldunkami,
 dowodami osobistymi,
 organizacją wyborów,
 nieruchomościami gminnymi,
 zagospodarowaniem przestrzennym,
 edukacją,
 kulturą,
 sportem,
 promocją gminy,
 pomocą społeczną,
 gospodarką lokalową,
 obsługą przedsiębiorców,
 ochroną środowiska,
 rolnictwem i leśnictwem,
 odpadami komunalnymi,
 publicznymi drogami gminnymi i wewnętrznymi,
 bezpieczeństwem obywateli,
 zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych,
 pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
 przygotowywaniem strategii gminnych.
Jak możesz załatwić sprawę w Urzędzie?
 napisać pismo i przynieść do Urzędu
Pisma przyjmuje punkt obsługi interesanta na parterze lub
Kancelaria na 2 piętrze.

punkt obsługi interesanta na parterze
 napisać pismo i wysłać pocztą na adres:
 Urząd Gminy Białogard
 ul. Wileńska 8
 78-200 Białogard
 napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP
Adres skrytki ePUAP: /gmina-bialogard/skrytka
Po zalogowaniu się wyszukaj podmiot: Gmina Białogard
 napisać pismo lub wiadomość i wysłać e-mail na adres:
sekretariat@gmina-bialogard.pl
 napisać pismo lub wiadomość i wysłać faks pod numer:
94 312 78 44
 zadzwonić do Urzędu pod numer:
94 312 44 01
Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu znajdziesz na stronie
internetowej www.gmina-bialogard.pl.
Kiedy możesz załatwić sprawę w Urzędzie?
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wniosek lub skargę możesz zgłosić do Wójta, Sekretarza Gminy lub innej
osoby upoważnionej.
Na rozmowę przyjdź w czwartek od godziny 14:00 do 15:15.
Zadzwoń lub napisz e-mail, aby wcześniej umówić się na spotkanie.
Skargi i wnioski możesz też zgłaszać codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Czy Urząd jest dostępny dla osób niepełnosprawnych?
Przed wejściem do budynku jest miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Jest też podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wejście do budynku UG
Do budynku Urzędu możesz wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Jeśli jesteś osobą głuchą lub słabosłyszącą, możesz skorzystać z usługi
tłumacza języka migowego online.
Zgłoś chęć skorzystania z usługi tłumacza na 3 dni przed planowaną wizytą.
Podaj też kilka informacji:
- swoje imię i nazwisko oraz adres,
- jaką sprawę chcesz załatwić,
- kiedy przyjdziesz do Urzędu,
- swój numer telefonu lub adres e-mail.
Informacje o dostępności architektonicznej budynku Urzędu znajdziesz
w Deklaracji Dostępności na stronie internetowej www.gmina-bialogard.pl.
Wszystkie informacje o Urzędzie znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: http://ug.bialogard.ibip.pl.

Strony w dziale: