zlobek

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Dodane przez admin - czw., 19/05/2022 - 20:48

 

 

WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR.

Gmina Białogard w dniu 19 maja 2022 roku podpisała umowę na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

W ramach zadania zostanie zakupione 191 laptopów

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 484.185,00zł co stanowi 100 %, z czego 477.500,00 zł to kwota przeznaczona na zakup laptopów , a 6685,00 zł kwota przeznaczona na ubezpieczenie sprzętu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Środki na jego realizację pochodzą z funduszy europejskich - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego.

 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem postepowania przetargowego. Gmina na realizację ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Strony w dziale: