Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3, obręb Lulewiczki - Fundusz Dróg Samorządowych

Dodane przez admin - pon., 21/03/2022 - 13:40

„Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3, obręb Lulewiczki”
W dniu 30 września 2021 roku, Wójt Gminy Białogard, podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę na realizację inwestycji pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki”.
Droga uzyskała 70% dofinansowanie w ramach dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aktualnie inwestycja jest w trakcie realizacji, wszystkie prace wykonywane są zgodnie z projektem i z przyjętym harmonogramem. Droga zostanie przebudowana na odcinku ok. 851,2 m., prace obejmują przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną – prace na działce 169 oraz wykonanie z masy bitumicznej wjazdów na posesję. Nawierzchnia drogi wykonana będzie z masy bitumicznej (asfalt). W ramach inwestycji zaplanowano również oczyszczenie istniejącego przepustu, ewentualną przebudową. Zaplanowano budowę kanałów technologicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą droga powinna zostać oddana do użytkowania z końcem kwietnia 2022 roku.

Strony w dziale: