Dostępny Samorząd - granty

Dodane przez admin - śr., 09/11/2022 - 12:31

ue

 

Dostępny samorząd – granty”.

W dniu 3 listopada 2022 roku, Gmina Białogard podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, umowę nr DSG/0278 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Białogard. Realizacja przedsięwzięcia grantowego przyczyni się do podniesienia poziomu w zakresie spełniania wymogów dostępności określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, przy wsparciu doświadczonych w tym zakresie specjalistów od dostępności. Przedsięwzięcie grantowe wpłynie na poprawę dostępności do usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 89 755,00 co stanowi prawie 100% dofinansowaniu.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy Białogard, zrealizowane będzie:

- Wykonanie wypukłych ścieżek dla osób z niepełnosprawnością wzrokową;

- Zakup i montaż tablic przydrzwiowych i nawigacyjnych;

- Zakup krzeseł do ewakuacji;

- Zakup i montaż uchwytów na kule;

- Nagranie i publikacji filmu w języku migowym na temat funkcjonowania urzędu;

- Przygotowanie druków łatwych do odczytania przez osoby niedowidzące;

- Zakup i montaż planów tyflograficznych;

- Zakup i montaż pętli indukcyjnych;

- Zakup i montaż instalacji alarmowej dźwiękowej i świetlnej;

- Instalacja wideotłumacza PJM; - Usługi doradcze;

Projekt będzie realizowany w latach 2022 i 2023.

Realizacja projektu jest pierwszym krokiem do poprawy architektonicznej budynków publicznych i jakości świadczonych usług. W miarę możliwości finansowych i pojawiających się programów dotacyjnych będę podejmowane kolejne działania, które w dłuższej perspektywie mają stworzyć „Gminę bez barier”

 

pfron

„Dostępny samorząd – granty” program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Strony w dziale: