zlobek

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa regionów"

Dodane przez admin - pon., 22/04/2024 - 08:01

Kategoria

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno,  tel./fax +48 094 351 33 71 email:gcagoscino@op.pl,  www.silawgrupie.org.pl   KRS: 0000254219    REGON:320 202 167     NIP: 671 173 20 19 Konto:  Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie O/Gościno  32 8581 1030 0504 1872 2000 0001

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, 
tel./fax +48 094 351 33 71 email:gcagoscino@op.pl,  www.silawgrupie.org.pl   KRS: 0000254219    REGON:320 202 167   
 NIP: 671 173 20 19 Konto:  Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie O/Gościno  32 8581 1030 0504 1872 2000 0001
Trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego
dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”. Zapraszamy Koła
Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów
i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem.
 
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną
do 5 maja 2024 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie
www.bitwaregionow.pl
lub pod linkiem
https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow/
 
 
KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W TRZECH ETAPACH:
Etap I     Komisja kwalifikacyjna, na podstawie oceny formularzy
     zgłoszeniowych, utworzy listę rankingową prac konkursowych.
     Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu konkursu przejdą
     KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych.
     W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły
     biorące udział w I etapie konkursu, które zostaną najwyżej ocenione
     przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego,
     zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu.
Etap II   KGW, które zajmą 1. miejsce w wydarzeniach regionalnych,
     biorą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego
     województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu,
     kwalifikuje się do finału ogólnopolskiego.
Etap III  Finał z udziałem 16 KGW.
     W tym roku pula nagród wyniesie ponad 65 tys. zł. Przewidziana jest
     również nagroda dodatkowa dla laureata I miejsca w finale – wyjazd
     przedstawicieli KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE.
 

Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Strony w dziale: