Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

PROGRAM PRIORYTETOW „MOJA WODA”

Dodane przez admin - czw., 22/06/2023 - 15:00

Kategoria

 

 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY „MOJA WODA”


 

Szanowni mieszkańcy!

 

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do programu „Moja woda” odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,www.wfos.szczecin.pl.

Informacji dotyczących szczegółów dofinansowania udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111,75-601 Koszalin, tel. 94 34 67-226.

 

Na chwilę obecną nabór wniosków w ramach Programu jest wstrzymany. Prawdopodobnie zostanie wznowiony w IV kwartale 2023r.

 

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania)

  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”)

  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń)

  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń

  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

 

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Strony w dziale: