Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

STACJA METEOROLOGICZNA JUŻ DZIAŁA!!!!

Dodane przez admin - wt., 30/11/2021 - 07:24

STACJA METEOROLOGICZNA JUŻ DZIAŁA!!!!

 

W dniu 25 października 2021 roku ukończona została inwestycja w ramach pilotażowego programu „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”. Koszt całej inwestycji wyniósł 60.589,80 zł, na ten cel Gmina pozyskała środki w wysokości 40.000 zł w ramach dofinansowania z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, 10.000 zł z Powiatu Białogardzkiego, a pozostała kwota to środki własne Gminy Białogard.

Stacja meteorologiczna utworzona została w miejscowości Rościno, jej zadaniem jest ciągły pomiar i rejestracja następujących parametrów:

- Temperatura i wilgotność na wysokości 2m;
- Temperatura (bis) na wysokości 2m;
- Opad atmosferyczny;
- Temperatura przygruntowa;
- Temperatura gruntu;
- Kierunek i prędkość wiatru;
- Usłonecznienie;

Bieżące dane generowane przez stację meteorologiczną można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej: http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Rościno (G.W.)

Strony w dziale: