zlobek

Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Dodane przez admin - pt., 18/03/2022 - 13:07

Kategoria

  loga

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Operatorem projektu pn. „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do prowadzących działalność gospodarczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, itp., które mają swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni są na terenie województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna kwota dofinansowania w całym okresie trwania projektu, przypadająca na jednego uczestnika (na jeden PESEL) nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi 50% wartości usługi, natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków może on zostać zwiększony do 80%. Dofinansowanie jest przyznawane na usługi rozwojowe znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych, administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj.: szkolenie, studia podyplomowe, kursy językowe, doradztwo, coaching, mentoring, itp. Wsparcie jest przyznawane po złożeniu dokumentacji rekrutacyjnej w trakcie trwania naboru wniosków oraz spełnieniu warunków Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumentacja projektowa znajdują się na stronie internetowej Operatora pod adresem https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

 

usługi rozwoju

Strony w dziale: