Pomoc ukrainie

Nabór dzieci do Żłobka w Kościernicy

Szanowni Rodzice!

Z dniem 08.03.2022 r. rusza nabór dzieci do Żłobka w Kościernicy. Wnioski do pobrania dostępne
są na stronie Urzędu Gminy w Białogardzie w zakładce Żłobek oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy przy ulicy Wileńskiej 8 w Białogardzie. Wnioski można składać w terminie 08.03.2022 r.-22.03.2022 r.

Nabór prowadzony jest dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym lub w sytuacji gdy rozwój psychosomatyczny dziecka nie pozwala na objęcie
go wychowaniem przedszkolnym – pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

W załączeniu wymagane druki oraz zasady naboru.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane.

Dyrektor Żłobka w Kościernicy

Mariola Giec

Nabór dzieci do Gminnego Żłobka w Kościernicy zostaje przedłużony do 31.03.2022r., chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Dokumenty dostępne są do pobrania w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Białogardzie, na stronie Urzędu Gminy w Białogardzie w zakładce ,,Żłobek” oraz w siedzibie Żłobka (Kościernica 28, 78-200 Białogard).

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 720 820 940

 

 

Strony w dziale: