PAN JANUSZ MAZIK Z RYCHÓWKA

Domyślna grafika

PAN JANUSZ MAZIK Z RYCHÓWKA

Rodzina Pana Janusza Mazika pochodzi z lubelskiego. W 1951 r. Franciszka i Władysław Mazikowie z malutkim synkiem - najstarszym dzieckiem, transportem kolejowym przyjechali do Białogardzkiej Gminy osiedlając się w Rychówku. Przywieźli ze sobą konia i krowę z cielakiem. W gospodarstwie o łącznej powierzchni ok. 12 ha, do którego otrzymali prawo w ½ części, zamieszkiwała wówczas jeszcze jedna rodzina. W 1952 r. na świat przyszła córka – starsza siostra Pana Janusza, który urodził się w 1954 r. Po 5-ciu latach w 1959r. urodziła się najmłodsza z rodzeństwa – Danuta. I to około roku 1959 zmarł sąsiad Państwa Mazików, współwłaściciel gospodarstwa. Tak więc młodzi Państwo Mazikowie przejęli drugą część zajmowanego gospodarstwa i rozpoczęli samodzielne gospodarowanie na odzyskanych ziemiach. Dodać trzeba, że „otrzymaną ziemię” obowiązkowo należało spłacić w formie kontyngentu czyli świadczenia w naturze, ale i „szarwarku” – przymusowych robót publicznych. Nie było łatwo, lecz wiara i pracowitość pozwoliły na, w miarę spokojne życie.

Wraz z upływem czasu gospodarstwo powiększało się, przybywało zwierząt. Ok. roku 1963 było już 8 krów i 2 konie, ale i trzoda chlewna, kaczki i kury. Pan Janusz skończył szkołę podstawową pobierając nauki początkowo w Rychówku, a następnie w Sieńcach. Później ukończył kurs przysposobienia rolniczego dający możliwość przejęcia gospodarstwa. Poza Panem Januszem tylko jego młodsza siostra kontynuuje prace na roli.

Ojciec Pana Janusza od 1951 r. do 2003 r. pełnił funkcję sołtysa sołectwa Rychówko-Sieńce. W tym samym okresie, aczkolwiek nie tak imponująco długo, funkcję sołtysa sołectwa Podwilcze-Rychowo-Rarwino pełnił również Pan Felbur, ojciec Pani Henryki, przyszłej żony Pana Janusza. Rodziny przyjaźniły się, spotykały na różnych uroczystościach, tak więc i dzieci utrzymywały znajomość.

Pan Tadeusz Felbur pochodził z okolic Warszawy, jego żona zaś z samego Podwilcza. Podobnie jak u Państwa Mazików i ta rodzina dzieliła gospodarstwo z sąsiadami – wspólnikami. W 1960 r. urodziła się Henryka jedno z 12-ściorga dzieci Państwa Felbur. Już jako nastolatka, Henia podjęła decyzję o kontynuacji nauki w szkole dla pielęgniarek, na zakończenie której, jako partnera na najważniejszy bal – studniówkę, zaprosiła Janusza – przyszłego męża. I tak się zaczęło. W maju matura, w czerwcu ślub. Małżeństwo zamieszkało razem z rodzicami Janusza w Rychówku i tam prowadziło wspólne gospodarstwo. Na świat przychodziły dzieci Paweł, Karol, Andrzej, Mariusz. W 1988 r. zmarła Pani Franciszka Mazik matka Pana Janusza i właśnie w tym roku ojciec Władysław podjął decyzję o notarialnym przekazaniu gospodarstwa na rzecz syna – Janusza. Było to już 18 ha gruntu, 15 szt. krów, wybudowana w 1980 r. nowa chlewnia z 200 sztukami świń, kaczki, kury i bogaty sprzęt rolniczy – ciągniki, kombajn, podręczne maszyny.

W miarę upływu czasu gospodarstwo sukcesywnie powiększało się, pod koniec 1990 r. było już 120 ha. W 2000 r. na rzecz najstarszego syna Pawła przekazane zostało 8 ha i nabyty wcześniej budynek w Podwilczu. Dokupione zostały nowe grunty – po sąsiedzku – 24 ha. Wówczas budynek w Podwilczu przepisany został na rzecz drugiego syna – Karola i dla niego też przekazane zostało 15 ha gruntu ornego oraz 9 ha łąk trwałych. Trzeci syn Andrzej wyposażony został w 16 ha.
W 1991 r. Pan Janusz Mazik został wybrany radnym Gminy Białogard i przez kolejnych 6 kadencji pełnił tę funkcję czynnie uczestnicząc w budowaniu i rozwoju naszej gminy.

Żona Pana Janusza – Henryka udzielała się społecznie, była przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Białogard „Liderka”, członkiem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, członkiem komitetów rodzicielskich w szkołach swoich dzieci, uczestniczyła w pracach Rady Szkoły, obdarowywała ludzi ciepłem i dobrocią.

W 1997 r. Państwo Henryka i Janusz Mazikowie zdobyli I miejsce jako gospodarstwo w Agrolidze Województwa Koszalińskiego. W tym samym roku byli na III miejscu w Agrolidze Ogólnopolskiej. Otrzymali w nagrodę kosiarkę i różnego rodzaju nasiona.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej jako aktywni gospodarze korzystali z dopłat unijnych i dofinansowania z różnych programów. Zakupili dzięki temu nowy kombajn, nowy ciągnik, agregat uprawowy, nowoczesne pługi, kosiarki i prasę.
W 2012 r. Pani Henryka przegrała z chorobą. Przez kolejne 4 lata Pan Janusz sam prowadził gospodarstwo, aż w 2016 r. podjął decyzję o przejściu na emeryturę, a co za tym idzie przekazaniu pozostałych, posiadanych gruntów, zwierząt i sprzętu na rzecz następców.

Dziś syn Paweł jest jednym z lepiej prosperujących gospodarzy w Gminie Białogard. Wraz z małżonką Małgorzatą prowadzą, poza uprawą zbóż na powierzchni ok. 103 ha również hodowlę drobiu – 500 sztuk. Gospodarstwo utrzymywane jest na wysokim poziomie, ciągle unowocześniane poprzez zakup sprzętów i maszyn rolniczych. W bieżącym roku, w gospodarstwie Państwa Mazik odbyły się coroczne „Dni pola”. Również w 2017 roku Pan Paweł otrzymał tytuł Rolnika Roku 2017 Gminy Białogard, a Pani Małgorzata została Starościną Dożynek Gminnych 2017.

Młodsi synowie Pana Janusza - Karol i Andrzej zainwestowali w bydło. W chwili obecnej posiadają ok. 100 krów. Obaj uprawiają zboża. Andrzej przejął po ojcu pozostałe 50 ha gruntu.

Pan Janusz Mazik ma 6-cioro wnucząt - 3 wnuczki i 3 wnuków, a co najważniejsze nadal pomaga w gospodarstwie – orze, sieje, obsługuje kombajn, ciągnik i twierdzi, że aby osiągnąć sukces trzeba ciężko pracować.


Source URL: https://gmina-bialogard.pl/strona/ich-warto-poznac/590-pan-janusz-mazik-z-rychowka