Get Adobe Flash player

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

W roku 2018 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, już po raz 16 zaprosili rolników do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku wiejskim.


Na szczeblu naszego województwa obok KRUS-u, do organizacji tego przedsięwzięcia przystąpiły również inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wsi. Tak jak w latach ubiegłych były to:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a od tego roku także Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W XVI edycji BGR-u w skali kraju, udział wzięło ogółem 1087 gospodarstw indywidualnych, w tym 22 z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z przyjętym regulaminem, konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Po wyłonieniu spośród startujących na etapie regionalnym trzech najwyżej ocenionych gospodarstw, Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała ich wizytacji, sprawdzając i oceniając przede wszystkim:

- organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,

- ład i porządek w obrębie zabudowań i stanowisk pracy,

- stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

- stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w gospodarstwie,

- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

- wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części,

- wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

- przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,

- estetykę gospodarstw.

Ocenie poddano również rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W ocenie Komisji, wszystkie finałowe gospodarstwa rolne, wyróżniał ład i porządek w obejściu, należycie utrzymane ciągi komunikacyjne, dobry stan techniczny maszyn rolniczych i urządzeń, odpowiednio wyposażone warsztaty oraz dbałość o środowisko naturalne.

Komisja Konkursowa, wyłoniła troje laureatów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne za rok 2018 na szczeblu województwa zachodniopomorskiego, przyznając w kolejności:

III miejsce     - Pani Marzena Rajtar, Żelimucha gmina Białogard,

II miejsce       - Państwo Mirosława i Jan Kopeć, Pęczerzyno gmina Brzeżno,

I miejsce         - Państwo Andżela i Zygmunt Stępień, Kiczarowo gmina Stargard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Laureatka III miejsca, prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 4,3 hektara, które nastawione jest na produkcję roślinną (borówka amerykańska) oraz dodatkowo działalność edukacyjną
dla dzieci i młodzieży w formie mini zoo (kozy, emu, owce, świnki angielskie, lama i ptactwo ozdobne).

Gospodarstwo Pani Marzeny Rajtar jest stale modernizowane i usprawniane. Sprzęt rolniczy posiada wszystkie niezbędne zabezpieczenia a drabiny i schody są w odpowiednim stanie. W ocenie Komisji
na uznanie zasługuje estetyka prowadzonego gospodarstwa, która pozwoliła nagrodzić Panią Marzenę Rajtar III miejscem na obu etapach – zarówno regionalnym jak i wojewódzkim tegorocznego Konkursu.

 

II miejsce w województwie zajęło gospodarstwo Państwa Mirosławy i Jana Kopeć, którzy gospodarują na ponad 422 hektarach, prowadząc produkcję roślinną, obejmującą uprawę rzepaku, pszenicy i jęczmienia. Dodatkowo hodują konie sportowe (w tym kilka sztuk na użytek własny). Wśród obiektów gospodarczych Państwa Kopeć znajdują się 3 hale magazynowe, garaże, dwie stajnie dla koni oraz padok. Właściciele posiadają trzy kombajny zbożowe, trzy ciągniki rolnicze, dwie przyczepy oraz zestawy uprawowo-siewne. Gospodarstwo wyróżnia się wysokim poziomem warunków bezpieczeństwa pracy. Część produkcyjna oddzielona jest od części mieszkalnej. Wszędzie panuje ład i porządek a wyposażenie jest adekwatne do wykonywanej pracy oraz właściwie zabezpieczone i przechowywane. Laureaci konkursu stosują w gospodarstwie zasady dotyczące bezpiecznej pracy i dobrej praktyki rolniczej, co pozwoliło nagrodzić ich gospodarstwo przyznając II miejsce zarówno na etapie regionalnym jak i wojewódzkim Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

I miejsce i tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w województwie zachodniopomorskim w roku 2018 przyznano Państwu Andżeli i Zygmuntowi Stępień z Kiczarowa w gminie Stargard, którzy gospodarują na powierzchni ponad 134 hektarów.

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna rzepaku i pszenicy. Na potrzeby upraw wykorzystywany jest kombajn zbożowy, ciągniki rolnicze oraz zestawy uprawowo-pielęgnacyjne.
Jest to gospodarstwo rodzinne prowadzone przez laureatów razem z synem. Wyróżnia się ono wysokim stopniem zmechanizowania oraz rozwiązaniami technicznymi poprawiającymi warunki i bezpieczeństwo pracy. Wysoka estetyka całego obejścia ze znacznym udziałem terenów zielonych, utwardzeniem części dojazdowej i drenażem odwadniającym cały obiekt, pozwoliły nagrodzić gospodarstwo Państwa Stępień, przyznając im I miejsce na etapie regionalnym i wojewódzkim tegorocznego konkursu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Państwo Andżela i Zygmunt Stępień decyzją Centralnej Komisji Konkursowej znaleźli się w gronie 5 wyróżnionych gospodarstw, za aranżację siedliska gospodarstwa uwzględniającą naturalne walory i zasoby środowiska.

Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom etapu wojewódzkiego XVI Konkursu BGR 2018, odbyło się w trakcie XXXI Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach w dniu 8 września 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie jako koordynator konkursu BGR, serdecznie gratuluje zwycięzcom, a także dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznej XVI edycji za to, że przystępując do rywalizacji, zechcieli poddać się ocenie komisji konkursowych
a jednocześnie pokazać swoje gospodarstwa i podzielić się stosowanymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Dziękujemy także sponsorom, którzy wsparli nas w ufundowaniu nagród dla laureatów.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, wraz ze swoimi 11 Placówkami z terenu województwa zachodniopomorskiego, zaprasza rolników, osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS, do udziału w kolejnych edycjach konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

KRUS OR w Koszalinie

baner sesja online

Wieści z Gminy

przejdź na kanał youtube

nasza strona na facebooku

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Białogard


strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mapa Gminy Białogard

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Siła w grupie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem