Informuję, że w dniu 20 maja 2021r. w godzinach 8.00 – 11.00 zostanie przeprowadzone „ĆWICZENIE RENEGADE-21”, z ewentualnym wykorzystaniem syren alarmowych na terenie gminy.
W ramach ćwiczenia będą realizowane epizody dotyczące statku powietrznego o statusie RENEGADE, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Prowadzona będzie również akcja poszukiwawczo-ratownicza w trudno dostępnych obszarach leśnych.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia statek powietrzny RENEGADE będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na trasie przelotu będą uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza. Emitowane będą dwa sygnały – pierwszy ogłaszający alarm (3-minutowy, modulowany), a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (3-minutowy, ciągły). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej.
Działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96) oraz w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2021roku Wójt Gminy Białogard uprzejmie informuje mieszkańców, że w dniu 20.05. 2021r., na terenie gminy Białogard mogą zostać załączone syreny OSP w miejscowości Kościernica, Podwilcze, Pomianowo, Rogowo, Stanomino.
W celu uruchomienia syren do Naczelników OSP na terenie gminy zostanie nadany sygnał (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.
Wójt Gminy Białogard.