ZPW 3201 OM 20210119113908221

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
INFORMUJE
O WZNOWIENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU
Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych
oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt
z doradcami PZDR w powiatach, Oddziałem w Koszalinie lub ZODR w Barzkowicach.