Trwa remont drogi w miejscowości Żelimucha w ramach projektu
„Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego przepustu, na działkach nr 86/2,86/5, 209, 273 obręb Żelimucha”.