HOSPICYJNY DOM ANIOŁKÓW

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Rogowie włączyli się w ogólnopolską zbiórkę na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach. Szkolni wolontariusze, pod opieką p. Beaty Samiec, kwestując na terenie szkoły zebrali kwotę 520 zł, którą przekazano na konto organizatora zbiórki – Fundacji „Z Serca Dla Serca”.

Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły, którzy włączyli się do akcji. Podziękowania ślemy również do uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Pomianowie, którzy pod opieką p. Ewy Wysockiej-Bartniczuk zorganizowali zbiórkę pieniędzy w swojej placówce.

Beata Samiec

 

ANIOŁKI