ZDALNA SZKOŁA +

Dodane przez admin - pon., 21/03/2022 - 13:46

Dzięki przystąpieniu przez gminę Białogard do projektu „Zdalna Szkoła”
i "Zdalna szkoła+" do naszych placówek oświatowych trafi łącznie
44 laptopów.
Projekt „Zdalna szkoła" i „Zdalna szkoła+” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy stał się niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych wyposażamy w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom.
Całkowity koszt zakupionego sprzętu jaki trafił do placówek z terenu naszej gminy to kwota 114.973,80 złotych, która pozyskana została z Ministerstwa Cyfryzacji.
Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystywany będzie na cele szkolne.

 


Source URL: https://gmina-bialogard.pl/aktualnosc/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-panstwowych-funduszy-celowych-i-srodkow-4