Granty PPGR- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Dodane przez admin - śr., 24/11/2021 - 08:22

Source URL: https://gmina-bialogard.pl/aktualnosc/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-panstwowych-funduszy-celowych-i-srodkow-0