WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY BIAŁOGARD ZA 2022 R.

Dodane przez admin - pt., 16/06/2023 - 16:12
Wójt gminy Białogard

Kategoria

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY BIAŁOGARD
ZA 2022 R.

 

16 czerwca br. podczas LXXXIV Sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński jednogłośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2022.

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność. Podjęcie uchwały w tej sprawie, poprzedziło omówienie przez Wójta, Raportu o stanie gminy za 2022r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu. To akt aprobowania wykonania budżetu, akt organu przedstawicielskiego uznający, na podstawie sprawozdania, prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego. Absolutorium samorządowe jest instytucją służącą organowi stanowiącemu JST do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy.

Tak więc po raz piaty w obecnej kadencji, Wójt Gminy Jacek Smoliński uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania, które udzieliła mu Rada Gminy Białogard.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji i spełnianiu kolejnych wyzwań. (AK)

 

 


Source URL: https://gmina-bialogard.pl/aktualnosc/komunikaty/1000-wotum-zaufania-i-absolutorium-dla-wojta-gminy-bialogard-za-2022-r